Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0167-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на управлението и повишаване на качеството в “ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.
Бенефициент: "Дезинфекционна станция Велико Търново" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението и повишаване на качеството в “ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.
Дейности: Проектен старт
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Мониторинг и контрол на проекта; Финално отчитане
Разходи за одит
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 064 BGN
Общ бюджет: 22 580 BGN
БФП: 11 064 BGN
Общо изплатени средства: 11 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 623 BGN
2012 441 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 030 BGN
2012 375 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 593 BGN
2012 66 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 660 BGN
Финансиране от бенефициента 11 516 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз