Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0387-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005
Бенефициент: "СМ Консулта" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е повишаване на конкурентноспособността на компания „СМ Консулта“ и разширяване на пазарните й позиции чрез внедряване на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ).
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик на консултантски услуги за изграждане и внедряване на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ)
Дейност 2 Избор на доставчици на хардуер и специализиран софтуер за изграждане на ИТ инфраструктура на СУСИ
Дейност 3 Избор на доставчик на услуги за сертификация на СУСИ
Дейност 4 Доставка на хардуер и специализиран софтуер за изграждане на ИТ инфраструктура на СУСИ
Дейност 5 Изграждане и внедряване на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ)
Дейност 6 Изграждане ИТ инфраструктура на СУСИ
Дейност 7 Сертифициране на СУСИ
Дейност 8 Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 058 BGN
Общ бюджет: 187 601 BGN
БФП: 140 701 BGN
Общо изплатени средства: 140 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 701 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 596 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 105 BGN
Финансиране от бенефициента 48 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупен хардуерен сървър за виртуализация
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупен хардуерен сървър за резервиране на данни
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупено UPS устройство
Индикатор 8 Индикатор 4: Закупен дисков масив
Индикатор 9 Индикатор 5: Закупен рутер
Индикатор 10 Индикатор 6: Закупен специализиран софтуер за виртуализация
Индикатор 11 Индикатор 7: Разработена и внедрена Система за управление на сигурността на информацията
Индикатор 12 Индикатор 8: Извършена сертификация на Система за управление на сигурността на информацията
Индикатор 13 Индикатор 9: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 14 Индикатор 10: Брой нови потенциални клиенти, с които се работи в продължение на 1 година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз