Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0021-C0001
Номер на проект: 3МС-02-12/01.06.2011
Наименование: Модерно обслужване и конкурентоспособност, чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно стандарт СЯД 9001:2008 в "Медицински център д-р Тонев" ЕООД
Бенефициент: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Д-Р АНТОН ТОНЕВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Медицински център – д-р Тонев” ЕООД на националния и международния пазар на услуги в областта на медицинските дейности, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт ISO 9001:2008.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Изготвяне и внедряване на СУК
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Сертифициране на СУК
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инвестиции в активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Публичност и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Финализиране и финансов одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 978 BGN
Общ бюджет: 17 793 BGN
БФП: 13 344 BGN
Общо изплатени средства: 13 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 344 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 002 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 002 BGN
Финансиране от бенефициента 46 659 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУК
Индикатор 6 Доставено оборудване.
Индикатор 7 Увеличаване на нетни прходи от продажби
Индикатор 8 Проведени обучения и срещи на специалисти в областта на пластичната хирургия
Индикатор 9 Въведени нови услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз