Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1095-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за управление на информационната сигурност в „ЗЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Бенефициент: "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентноспособността на „ЗЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД на националния и регионален пазар, чрез качествено подобряване управлението на процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския пазар и нормативната база за постигане на адекватна информационна сигурност.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Изпълнение на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУИС
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУИС
Подготовка на Дейност 4 - „Сертифициране на СУИС
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУИС
Дейност 5: Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 725 BGN
Общ бюджет: 101 684 BGN
БФП: 76 263 BGN
Общо изплатени средства: 76 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 263 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 824 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 824 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 439 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 439 BGN
Финансиране от бенефициента 25 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена СУИС
Индикатор 6 Индикатор 3: Доставени ДНА
Индикатор 7 Индикатор 2: Доставени ДМА
Индикатор 8 Индикатор 4: Повишени нетни приходи от продажби
Индикатор 9 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз