Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД
Бенефициент: "ЕРС-КОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността и организационната устойчивост на ЕРС-КОС ООД и създаване на адекватно отношение към нормативните и обществените параметри на качеството и на въздействието върху околната среда чрез внедряване на модерни механизми и системи за управление на процесите, като фактор за устойчиво развитие на националния пазар и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Разработване и инсталиране на специализиран софтуер /ERP система/
Дейност 3 Дейности по разработване и внедряване на СУК и СУОС
Дейност 4 Доставка на хардуерно оборудване и газ-анализатор
Дейност 5 Дейности по сертификация на СУОС
Дейност 6 Визуализация, мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 848 BGN
Общ бюджет: 153 486 BGN
БФП: 114 654 BGN
Общо изплатени средства: 114 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 057 BGN
2014 76 597 BGN
2015 0 BGN
114 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 348 BGN
2014 65 108 BGN
2015 0 BGN
97 456 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 709 BGN
2014 11 490 BGN
2015 0 BGN
17 198 BGN
Финансиране от бенефициента 39 236 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработена и инсталирана софтуерна система /ERP система/
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупено технологично оборудване
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупен и инсталиран проектантски софтуер
Индикатор 8 Индикатор 4: Разработена Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008
Индикатор 9 Индикатор 5: Сертифицирана Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008
Индикатор 10 Индикатор 6: Разработена Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004
Индикатор 11 Индикатор 7: Сертифицирана Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004
Индикатор 12 Създадени инвестиции (Определение : брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз