Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0153-C0001
Номер на проект: BA/QMS/010/15.01.2008
Наименование: "Конкурентноспособност чрез покриване изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Тексман" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на ТЕКСМАН, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Проектен старт Проектен старт
Доставка на оборудване Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 171 BGN
Общ бюджет: 75 860 BGN
БФП: 37 171 BGN
Общо изплатени средства: 37 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 171 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 596 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 576 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 576 BGN
Финансиране от бенефициента 38 689 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз