Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0123-C0001
Номер на проект: 3МС-02-49/01.06.2011
Наименование: Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005
Бенефициент: Афродита хотелс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектa е да повиши конкурентноспособността на “АФРОДИТА ХОТЕЛС” ООД на европейския и световен туристически пазар чрез внедряване на международно признати стандарти за управлението на качеството и за безопасността на храната, отговарящи на съвременните изисквания на пазара
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Инвестиции в активи подготовка и изпълнение
Разработване и внедряване на СУК подготовка и изпълнение
Разработване и внедряване на СУБХ подготовка и изпълнение
Сертифициране на СУК и СУБХ подготовка и изпълнение
Финализиране и финансов одит на проекта подготовка и изпълнение
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 400 BGN
Общ бюджет: 102 480 BGN
БФП: 76 860 BGN
Общо изплатени средства: 76 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 860 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 331 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 529 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 529 BGN
Финансиране от бенефициента 26 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена СУК/СУБХ
Индикатор 6 Доставени ДМА ЗА ПРОЕКТА
Индикатор 7 Доставени ДНА ЗА ПРОЕКТА
Индикатор 8 Повишени нетни приходи от продажби за кандидата
Индикатор 9 Внедрени софтуерни продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз