Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000615118 Община Смолян
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян България, област Смолян, гр. Смолян 4700, бул. „България” № 12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 03.02.2009 4 660 906 4 658 443 2 463 4 663 306 19,00 Приключен
Актуализация и допълване на проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците 17.02.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Смилян” 10.02.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци” 15.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян 22.05.2009 4 741 541 4 678 282 67 033 4 864 622 33,00 Приключен
Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян 12.06.2009 460 625 460 625 0 460 625 24,00 Приключен
„Укрепване свлачище на обходен път в местността ”Белия камък”, квартал ”Каптажа”, град Смолян” 25.06.2009 894 594 894 594 0 894 594 24,00 Приключен
Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян 16.07.2010 4 297 887 4 260 582 37 305 4 046 423 26,77 Приключен
Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян 03.06.2011 895 613 895 613 303 850 832 24,00 Приключен
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян" 23.06.2011 406 650 406 650 0 386 318 30,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН 12.07.2011 576 302 576 302 0 576 148 53,00 Приключен
"Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски езера" - град Смолян - актуализация" 19.07.2011 1 333 079 1 333 079 0 1 301 256 54,20 Приключен
"Родопи фест" 09.08.2011 501 834 501 834 0 476 742 27,07 Приключен
Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 / 14.10.2011 2 666 055 2 557 614 137 600 2 557 614 24,00 Приключен
Момчилова крепост-митовете оживяват 30.01.2012 1 980 442 1 866 745 297 573 1 866 745 35,23 Приключен
По – добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни 02.02.2012 309 688 309 688 0 309 688 21,30 Приключен
Подай ръка 16.02.2012 737 928 737 928 0 551 588 24,00 Приключен
Добро управление в Община Смолян 06.11.2012 83 399 83 399 0 83 399 18,00 Приключен
„Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” 09.11.2012 372 842 368 282 6 000 349 868 24,00 Приключен
„Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян“ 10.12.2012 205 381 205 381 0 183 917 16,00 Приключен
Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения. 09.05.2013 72 327 72 327 0 72 327 12,00 Приключен
„Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част” 20.05.2013 4 929 734 4 929 734 0 4 683 247 32,00 Приключен
Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян 25.09.2013 426 003 426 003 0 426 003 27,00 Приключен
Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020 27.11.2013 49 242 49 242 0 49 242 9,00 Приключен
Дом и подкрепа за всяко дете 12.06.2014 121 422 121 422 0 121 418 15,00 Приключен
По-компетентни и мотивирани служители на Община Смоян 20.08.2014 149 327 149 327 0 149 327 13,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Децата на Смолян - здрави, знаещи и можещи европейци 08.07.2008 18,03 Приключен
Възможности за независим живот чрез качествени социални услуги за хора с увреждания и самотноживеe- щи лица в община Смолян 12.05.2008 12,00 Приключен
„За достоен и независим живот в Родопите” 25.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
«Независим живот чрез качествени социални услуги» 01.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Заедно по пътя към знанието и умението 22.11.2011 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз