Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0070-C0001
Номер на проект: Д01-258/22.11.2011 г.
Наименование: Заедно по пътя към знанието и умението
Бенефициент: ОУ "ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ" ГР. СМОЛЯН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и обучение на групи в неравностойно положение
Дейности: Дейност 1 Формиране на Управителен комитет на проекта и разработване на система за управление и мониторинг
Дейност 2 Популяризиране на проекта, ОП “Развитие на човешките ресурси” и Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ “Подпомагане на обучение на деца и ученици със специални образователни потребности”
Дейност 3 Обучение на учители и на специалисти с педагогически функции за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Подготовка на Дейност 4
Дейност 4 Осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, специализиран софтуер и дидактически материали за обучението на учениците със специални образователни потребности
Подготовка на Дейност 5
Дейност 5 Подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции за работа с дидактически материали и софтуерни продукти
Дейност 6 Занимания на деца със СОП извън учебните часове
Дейност 7 Подпомагане социализацията и интеграцията на учениците със СОП чрез организиране на равнопоставено участие в обучение за каране на ски и зимен спортен празник “Бяла приказка”, учебната и извънкласна дейности и участие в организирани посещения на обществени прояви и културни събития на Община Смолян
Дейност 8 Създаване Център за интегрирано творческо обучение за деца със СОП
Дейност 9 Учредяване на фен-клуб “Да играем заедно” към Спешъл олимпикс
Дейност 10 Мониторинг на изпълнението и отчетност
Партньори
Партньори:
Община Смолян
Изпълнители:
Синостил ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 260 BGN
Общ бюджет: 80 932 BGN
БФП: 80 932 BGN
Общо изплатени средства: 80 919 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 367 BGN
2013 32 553 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 919 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 112 BGN
2013 27 670 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 781 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 255 BGN
2013 4 883 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 138 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз