Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0148-C0001
Номер на проект: M13-22-153
Наименование: По-компетентни и мотивирани служители на Община Смоян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Изграждане на високоефективна общинска администрация в Община Смолян
Дейности: Дейност 7 – Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“
Дейност 6 – Обучение на тема „Публично и медийно представяне”
Дейност 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА)
Дейност 5 – Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“
Дейност 8 – Обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи”
Дейност 9 – Изпълнение на мерките за информация и публичност
Дейност 3 – Обучение на тема „Управление на риска“
Дейност 4 – Обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”
Дейност 1 – Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 858 BGN
Общ бюджет: 149 327 BGN
БФП: 149 327 BGN
Общо изплатени средства: 149 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 772 BGN
2015 115 556 BGN
149 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 706 BGN
2015 98 223 BGN
126 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 066 BGN
2015 17 333 BGN
22 399 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Проведени 12 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 2 (Д) Сключени договори/заповеди с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 3 (Д) Проведена/и процедура/и за избор на изпълнител/и за реализиране на обученията и дейностите за информация и публичност
Индикатор 4 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) 2 Брой проведени обучения
Индикатор 7 (Д) 2 Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) 3 Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) 3 Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) - Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) 5 Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) 6 Брой проведени обучения
Индикатор 13 (Д) 6 Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) 7 Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) 7 Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) 8 Брой проведени обучения
Индикатор 17 (Д) 8 Брой обучени служители
Индикатор 18 (Д) Проведена пресконференция
Индикатор 19 (Д) Банери
Индикатор 20 (Д) Инф. табла
Индикатор 21 (Д) Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз