Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000852932 Община град Добрич
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. България 12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ИНТЕГРОМА -Създаване на условия в Добрич за развитие и интеграция на млади таланти от ромски произход в областта на науките, изкуствата и спорта с активното участие и подкрепа на техните родители и учители 17.06.2008 66 187 66 187 0 66 180 18,73 Приключен
За достоен живот 13.05.2008 82 902 76 369 6 952 75 425 12,00 Приключен
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура 03.02.2009 4 423 317 4 328 683 110 076 4 510 577 21,00 Приключен
ЗАЕДНО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ 10.04.2009 189 301 189 301 0 89 955 18,00 Приключен
"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град" 01.09.2009 4 811 366 4 811 366 0 4 910 713 24,00 Приключен
Моето училище – моят интересен свят 18.09.2009 308 019 308 019 0 308 008 10,00 Приключен
Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона 16.07.2010 5 000 167 5 000 167 0 4 729 665 24,00 Приключен
ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ 01.11.2010 195 845 195 845 0 180 940 14,00 Приключен
Предотвратяване на последиците от наводнения на теритрията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка 03.06.2011 904 234 903 883 350 858 689 24,00 Приключен
Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич 23.06.2011 357 886 357 642 244 339 760 30,97 Приключен
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ 12.07.2011 440 320 440 320 0 440 171 53,00 Приключен
Добрич - жива шевица от таланти 09.08.2011 474 240 474 240 0 450 528 24,00 Приключен
Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация 23.11.2011 3 291 565 3 268 613 42 144 3 271 022 24,00 Приключен
Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич 16.02.2012 2 605 284 2 605 284 0 2 605 284 31,60 Приключен
Пъстрото лице на Добруджа 13.08.2012 416 869 416 828 41 395 987 24,00 Приключен
РЪКА ЗА ПОМОЩ 29.11.2012 244 581 244 581 0 227 725 15,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" 14.12.2012 32 324 407 30 866 096 1 886 448 32 258 264 46,20 Приключен
Бъдеще за Добрич 27.02.2013 534 269 494 824 39 445 492 413 29,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич 08.05.2013 82 858 82 858 0 82 858 12,00 Приключен
„Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” 20.05.2013 9 743 591 9 743 591 0 9 085 257 32,00 Приключен
Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни 08.11.2013 63 132 63 132 0 63 132 9,00 Приключен
„ШАНС ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ “ 16.06.2014 518 068 518 068 0 518 013 13,13 Приключен
Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич 18.08.2014 122 157 122 157 0 122 157 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Равен старт в първи клас" 17.06.2008 21,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Пъстрото лице на Добруджа 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз