Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0024-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/029
Наименование: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град"
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 01.09.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на на проекта „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град" е повишаването на достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на град Добрич и неговате периферия.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Пресконференция за представяне на проекта пред широката общественост
Работно проектиране
Строителни дейности
Строителен надзор
Авторски надзор
Дейности за визуализация по проекта
Заключителни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ Йордан Йорданов
Деомид
Консорциум Добрич ПСИ
"Одита" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 974 500 BGN
Общ бюджет: 4 811 366 BGN
БФП: 4 811 366 BGN
Общо изплатени средства: 4 813 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 811 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 911 712 BGN
2011 - 97 606 BGN
2012 - 1 000 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 813 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 089 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 174 956 BGN
2011 - 82 965 BGN
2012 - 850 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 091 141 BGN
В т.ч. Национално финансиране 721 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 736 757 BGN
2011 - 14 641 BGN
2012 - 150 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
721 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 -Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни)
Индикатор 5 Подобряване на експлоатационните характеристики на ремонтираните пътища
Индикатор 6 ;-Създаване на нови работни места: - постоянни - времени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз