Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0003-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/47
Наименование: ИНТЕГРОМА -Създаване на условия в Добрич за развитие и интеграция на млади таланти от ромски произход в областта на науките, изкуствата и спорта с активното участие и подкрепа на техните родители и учители
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. (Подготовка) Идентификация на целевите групи
1. (Изпълнение) Идентификация на целевите групи
2. (Подготовка) Изграждане и функциониране на Интеграционен Център „ИНТЕГРОМА”
2. (Изпълнение) Изграждане и функциониране на Интеграционен Център „ИНТЕГРОМА”
3.* (Изпълнение) "Подготовка на талантливи деца от ромски произход в приемни училища"
4.* (Изпълнение) Обучение в приемните училища
5. (Изпълнение) Популяризиране на ромската култура и традиции в приемните училища с активното партньорство на читалище „Романодром"
6.* (Подготовка) Обучение на учителите
6.* (Изпълнение) Обучение на учителите
7.* (Подготовка) Работа с родителите
7. (Изпълнение) Работа с родителите
8. (Подготовка) Заключително семинарно занятие
8. (Изпълнение) Заключително семинарно занятие
Партньори
Партньори:
Читалище "Романо дром"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 261 BGN
Общ бюджет: 66 187 BGN
БФП: 66 187 BGN
Общо изплатени средства: 66 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 052 BGN
2009 15 905 BGN
2010 34 223 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 644 BGN
2009 13 519 BGN
2010 29 090 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 408 BGN
2009 2 386 BGN
2010 5 134 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 927 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз