Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/009
Наименование: ЗАЕДНО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е осъществяване на междурегионално сътрудничество между община град Добрич, град Сент Ерблен – Франция и Европейски Форум за Градска Сигурност (EFUS) с цел проучване и обмен на добри практики и ноу-хау в областта на превенция на риска.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Работно посещение в града на партньора/ ментор.
Дейност 3. Проучване и анализ
Дейност 4. Разработване на краткосрочен план за действие
Дейност 5. Провеждане на междурегионална конференция
Дейност 6. Одит на проекта
Дейност 7. Осигуряване на визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 142 BGN
Общ бюджет: 189 301 BGN
БФП: 189 301 BGN
Общо изплатени средства: 89 955 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 89 955 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 955 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 76 462 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 493 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 493 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разкриване на иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 регионални/ местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Има ли Наличие на участници в междурегионални събития
Индикатор 4 Брой на междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз