Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. ЙЕРУСАЛИМ N 15 , ж.к. МЛАДОСТ 1, ет. 3, ап.402
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000 BG161PO001-2.1.02-0041-C0001
Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност BG161PO001-2.1.02-0039-C0001
Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0058-C0001
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0110-C0001
Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0143-C0001
Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград BG051PO002-3.1.02-0034-C0001
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ BG161PO001-3.3.01-0008-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ), ФУНКЦИОНИРАЩА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИННИ СТАНДАРТИ BG161PO001-3.3.01-0009-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БРАНД „БЪЛГАРИЯ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА НА ИНТЕГРИРАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ BG161PO001-3.3.01-0010-C0001
„Укрепване на улица ”Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100” BG161PO001-1.4.04-0006-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г. BG161PO001-1.4.07-0019-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово" BG161PO001-1.4.07-0030-C0001
Габрово - индустрия за нова градска култура BG161PO001-1.1.10-0026-C0001
Вяра в Несебър BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001
Привлекателни и топли социални заведения BG161PO001-1.1.11-0010-C0001
Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен BG161PO001-1.1.12-0010-C0001
Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София BG161PO001-1.1.12-0019-C0001
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
“Нов дом за нашите деца” BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана BG161PO001-3.1.02-0093-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай BG161PO001-1.1.09-0046-C0001
Сградите на ЦДГ Роза, блок Б ЦДГ Роза (ясли, ЦДГ Слънчево детство, ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот-с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0049-C0001
“Въвеждане на международно признати стандарти ISO 14001:2004, ISO 27001:2005 и внедряване на система за управление на ресурсите в предприятието (ERP)” BG161PO003-2.1.12-1228-C0001
Съвременни социални жилища в град Видин BG161PO001-1.2.02-0001-C0001
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък BG161PO001-1.1.11-0060-C0001
"Реки на времето" BG161PO001-3.2.02-0029-C0001
Корените на България BG161PO001-3.2.02-0040-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево BG161PO001-3.2.02-0037-C0001
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи BG161PO001-3.2.02-0023-C0001
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
„Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта” BG161PO003-1.1.05-0124-C0001
Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево BG051PO002-1.1.04-0004-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел BG161PO001-4.1.05-0010-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт и предоставяне на нова услуга „Online Optics BG” BG161PO003-1.1.05-0298-C0001
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001
Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" BG161PO001-1.1.10-0017-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград BG161PO001-4.1.05-0013-C0001
Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана BG161PO001-1.4.09-0010-C0001
„Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” BG161PO001-1.4.09-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз