Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0017-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.1-10/2010/041
Наименование: Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Отключване на потенциала за творчество и развитие на иновативни форми на културния живот в община Дупница като катализатор на устойчивото и интегрирано социално-икономическо развитие в агломерационния ареал
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и оказване на правна помощ/ сключване на Договори с изпълнители под праговете на чл. 2 ал. 2 от НВМО дейност 2 Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и оказване на правна помощ/ сключване на Договори с изпълнители под праговете на чл. 2 ал. 2 от НВМО
дейност 3 Реализация на мерки за осигуряване на публичност дейност 3 Реализация на мерки за осигуряване на публичност
дейност 4 Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по дейностите от проекта дейност 4 Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по дейностите от проекта
дейност 5 Закупуване на оборудване за подготовка и провеждане на иновативното културно събитие дейност 5 Закупуване на оборудване за подготовка и провеждане на иновативното културно събитие
дейност 6 Подготовка, организация и провеждане на иновативното културно събитие дейност 6 Подготовка, организация и провеждане на иновативното културно събитие
дейност 7 Промотиране и реклама за провеждането на иновативно културно събитие дейност 7 Промотиране и реклама за провеждането на иновативно културно събитие
дейност 8 Отчитане на проекта дейност 8 Отчитане на проекта
дейност 9 Одит на проекта дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 510 888 BGN
Общ бюджет: 477 705 BGN
БФП: 477 705 BGN
Общо изплатени средства: 426 765 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 477 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 870 BGN
2014 145 603 BGN
2015 111 292 BGN
426 765 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 406 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 151 989 BGN
2014 130 276 BGN
2015 99 577 BGN
381 843 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 881 BGN
2014 15 327 BGN
2015 11 715 BGN
44 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз