Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/015
Наименование: "Векът на Цар Симеон оживява"
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 29.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да развитие конкурентоспособна интегрирана туристическа атракция „Векът на цар Симеон Велики оживява” в една слаборазвита туристическа локализация като Велики Преслав, чрез оползотворяване на притежавания значителен туристически потенциал - богатото културно-историческо наследство.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ДОГОВОРИРАНЕ
дейност 3 ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
дейност 4 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЕ
дейност 5 РАЗВИТИЕ НА АТРАКЦИЯТА „ВЕКЪТ НА ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
дейност 6 АВТОРСКИ КОНТРОЛ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 7 ОБУЧЕНИЕ
дейност 8 ОДИТ
дейност 9 МЕЖДИННО И ФИНАЛНО ОТЧИТАНЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 702 923 BGN
Общ бюджет: 2 479 040 BGN
БФП: 2 422 626 BGN
Общо изплатени средства: 2 422 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 422 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 756 146 BGN
2014 0 BGN
2015 666 480 BGN
2 422 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 059 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 492 724 BGN
2014 0 BGN
2015 566 508 BGN
2 059 232 BGN
В т.ч. Национално финансиране 363 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 422 BGN
2014 0 BGN
2015 99 972 BGN
363 394 BGN
Финансиране от бенефициента 76 432 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР
Индикатор 9 Годишен брой посетители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз