Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0093-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/010-01
Наименование: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е развитие на интегриран туристически продукт в община Монтана на базата на основна културно-историческа атракция – Антична крепост - Монтана, който да допринесе за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма към вътрешността на страната и по-равномерно разпределение на ползите от туризма в посока на не добре развития като туристическа дестинация Северозападен район.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Реставрационни и консервационни и строително монтажни работи
Дейност 4 Авторски и строителен надзор
Дейност 5: Маркетинг и реклама на готовия туристически продукт
Дейност 6: Осигуряване на устойчивост на резултатите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 204 451 BGN
Общ бюджет: 1 069 327 BGN
БФП: 982 642 BGN
Общо изплатени средства: 833 210 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 982 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 665 459 BGN
2014 0 BGN
2015 167 750 BGN
833 210 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 835 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 665 459 BGN
2014 0 BGN
2015 167 751 BGN
833 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 89 636 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 5 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - временни
Индикатор 6 Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта) - постоянни
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия (в ЕВРО)
Индикатор 8 Брой нощувки в съответната територия.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз