Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0041-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/027-02
Наименование: Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри достъпността и да се подкрепи устойчивото развитие на малките селища, намиращи се в периферията на Община Харманли чрез подобряване на технико-експлоатационното състояние на път HKV - 1214 – разклон от път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ към с. Болярски извор и Славяново, Община Харманли.
Дейности: Организация, управление и отчетност на проекта
Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта
Строителни дейности за рехабилитация на път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново км. 0+000 до км. 7+000
Строителен надзор по рехабилитацията на пътния участък
Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 731 886 BGN
Общ бюджет: 3 803 560 BGN
БФП: 3 803 560 BGN
Общо изплатени средства: 3 784 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 803 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 066 745 BGN
2011 709 895 BGN
2012 - 22 512 BGN
2013 29 900 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 784 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 233 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 606 734 BGN
2011 603 411 BGN
2012 - 19 135 BGN
2013 25 415 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 216 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 570 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 460 012 BGN
2011 106 484 BGN
2012 - 3 377 BGN
2013 4 485 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
567 604 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 .Създаване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз