Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/007
Наименование: „Укрепване на улица ”Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100”
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение за „Укрепване на улица ”Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100” е предотвратяване на рисковете и щетите за населението и природата с цел подобряване на качеството на живот и социално икономическата среда в населеното място чрез осигуряване на гарантиран и безопасен достъп до основни услуги
Дейности: Дейности на Екипа за управление на проекта Дейности на Екипа за управление на проекта
Дейности, свързани с разпространението на информация за проекта и резултатите от него Дейности, свързани с разпространението на информация за проекта и резултатите от него
Изготвяне на доклад и проверка от независим одитор Изготвяне на доклад и проверка от независим одитор
Дейности, свързани със строителството и свързаните с него необходими дейности Дейности, свързани със строителството и свързаните с него необходими дейности
Дейности, свързани с издаване на разрешение за ползване на обекта Дейности, свързани с издаване на разрешение за ползване на обекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 674 517 BGN
Общ бюджет: 527 977 BGN
БФП: 481 470 BGN
Общо изплатени средства: 481 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 481 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 418 402 BGN
2011 0 BGN
2012 63 067 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
481 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 409 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 355 642 BGN
2011 0 BGN
2012 53 607 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
409 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 760 BGN
2011 0 BGN
2012 9 460 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 220 BGN
Финансиране от бенефициента 74 133 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ..Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 *Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 3 #Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз