Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0060-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/056
Наименование: Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 30.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността в община Казанлък, които да заменят институциионалната грижа.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейност 1: Управление на проекта
дейност 2 Публичност на проекта дейност 2 Публичност на проекта
Дейност 3: Процедури за избор на изпълнители Дейност 3: Процедури за избор на изпълнители
Дейност 4: Изпълнение на СМР Дейност 4: Изпълнение на СМР
Дейност 5: Авторски надзор Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6: Доставка оборудване и обзавеждане Дейност 6: Доставка оборудване и обзавеждане
Дейност 7: Одит Дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 379 650 BGN
Общ бюджет: 2 048 881 BGN
БФП: 2 048 881 BGN
Общо изплатени средства: 2 048 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 048 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 186 898 BGN
2014 321 332 BGN
2015 540 651 BGN
2 048 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 741 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 008 863 BGN
2014 273 132 BGN
2015 459 554 BGN
1 741 549 BGN
В т.ч. Национално финансиране 307 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 178 035 BGN
2014 48 200 BGN
2015 81 098 BGN
307 332 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз