Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Номер на проект: РД09-1300/12.09.2015 г.
Наименование: Студентски практики
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.01.2012
Начална дата: 18.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Увеличаване на практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда чрез подобряване на практическите им умения в реална работна среда по време на обучението им във висшите училища и създаване на условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите.
Дейности: Изпълнение на дейност 4
Изпълнение на поддейност 5.3
Изпълнение на поддейност 3.5
Изпълнение на поддейност 3.3
Изпълнение на поддейност 1.7
Изпълнение на поддейност 2.4
Изпълнение на поддейност 1.6
Изпълнение на поддейност 1.8
Изпълнение на поддейност 3.1
Изпълнение на поддейност 2.3
Изпълнение на поддейност 3.2
Изпълнение на поддейност 1.5
Изпълнение на поддейност 5.2.
Изпълнение на поддейност 3.4
Изпълнение на поддейност 1.4
Изпълнение на поддейност 2.1
Изпълнение на поддейност 2.2.
Изпълнение на поддейност 1.1*
Изпълнение на дейност 6
Изпълнение на поддейност 1.3
Изпълнение на поддейност 1.2.
Изпълнение на поддейност 5.1
Партньори
Партньори:
Европейски колеж по икономика и управление
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Аграрен университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Университет за национално и световно стопанство
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Технически университет - Габрово
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Висше училище "Международен колеж"
Университет по хранителни технологии
Химико-технологичен и металургичен университет
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Икономически университет - Варна
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Тракийски университет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Нов български университет
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Национална художествена академия
Медицински университет - София
Национална академия за театрално и филмово изкуство
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Медицински университет - Варна
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Висше училище по застраховане и финанси
Американски Университет в България
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Лесотехнически университет
Медицински университет - Плевен
Висше строително училище “Любен Каравелов”
Военна академия “Г. С. Раковски”
АКАДЕМИЯ НА МВР
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ВАРНА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ
ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" - СОФИЯ
ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ - САМОСТОЯТЕЛЕН КОЛЕЖ С НАИМЕНОВАНИЕ "КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ" СЪС СЕДАЛИЩЕ БЛАГОЕВГРАД
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
МОБИЛТЕЛ ЕАД
Българска Телекомуникационна Компания АД
Грант Торнтон ООД -
"Компания за международни конгреси" ООД
"ДЗИ - общо застраховане" ЕАД
Обединение "Блупринт Макс"
"Борика-Банксервиз" АД
"Коларов Консулт"ЕООД
ДЗЗД Студентки практики 2012
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 000 000 BGN
Общ бюджет: 58 501 166 BGN
БФП: 58 501 166 BGN
Общо изплатени средства: 56 834 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 501 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 345 234 BGN
2013 7 627 534 BGN
2014 44 145 367 BGN
2015 4 716 111 BGN
56 834 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 725 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 293 449 BGN
2013 6 483 404 BGN
2014 37 523 562 BGN
2015 4 008 694 BGN
48 309 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 775 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 785 BGN
2013 1 144 130 BGN
2014 6 621 805 BGN
2015 707 417 BGN
8 525 137 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз