Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000019449 Американски Университет в България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Студентски град, ул. Университетски парк 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО 27.08.2008 105 404 105 404 0 105 404 12,00 Приключен
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България 14.06.2013 576 104 576 104 0 576 047 22,67 Приключен
Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда 23.04.2013 262 229 262 229 0 262 203 24,33 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Чуждоезиково олучение на ключови служители в Балканфарма - Дупница АД 21.04.2008 12,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз