Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000455440 Университет по хранителни технологии
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. “Марица” 26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ – основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост 17.06.2008 69 144 67 471 1 990 67 471 15,00 Приключен
Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване. 02.06.2010 1 764 321 1 764 321 71 400 1 676 105 27,53 Приключен
Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив 05.02.2013 390 412 390 412 0 390 412 22,27 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Допълващото практическо обучение на реално работно място – гаранция за успешна реализация на пазара на труда 17.06.2008 16,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техника и технология за получаване на растителни екстракти чрез втечнен газ и тяхното приложение" BG161PO003-1.1.01-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз