Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115817429 КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив БУЛ. "КУКЛЕНСКО ШОСЕ" №13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация 05.11.2012 587 189 587 189 0 587 189 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация 05.02.2013 383 270 383 270 0 383 270 20,00 Приключен
Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация 27.06.2013 92 164 92 164 0 92 164 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз