Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176302486 Обединение "Блупринт Макс"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Оборище" № 82-84
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нов шанс за успех BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) BG051PO001-4.2.05-0001-C0001
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001
Управление за ефективно професионално образование BG051PO001-3.2.03-0001-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Ученически практики BG051PO001-3.3.07-0001-C0001
Включващо обучение BG051PO001-4.1.07-0001-C0001
Нова възможност за моето бъдеще BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" BG051PO001-4.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз