Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000083626 Технически университет - Варна
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Студентска" № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатиката 17.06.2008 169 841 169 841 0 168 491 24,00 Приключен
Повишаване на професионалната квалификация и придобиване на ключови умения по разработка и експлоатация на системи за автоматизация на базата на информационни и управляващи технологии 14.04.2008 4 498 4 498 0 4 498 18,00 Приключен
„Иновационно практическо обучение на студенти от техническите университети в модерна бизнес среда” 02.07.2008 68 426 68 426 0 68 425 15,00 Приключен
Практика на студенти от специалност „Компютърни системи и технологии” във фирми, работещи в областта на компютърните и информационни технологии. 22.10.2009 92 292 92 292 0 92 292 12,00 Приключен
"Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието" 19.03.2012 372 201 372 201 0 372 080 36,50 Приключен
Нови форми за електронно обучение в Технически Университет - Варна 11.10.2012 661 238 655 353 6 687 655 339 24,00 Приключен
Развитие и усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - Варна 05.02.2013 265 653 265 653 0 265 652 23,13 Приключен
"Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии свързани със здравето" 20.08.2013 468 151 397 929 70 233 397 928 15,90 Приключен
"Модернизиране на общо факултетна агро-екологична лаборатория за анализ на качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда" 20.08.2013 499 308 424 412 100 292 424 412 18,00 Приключен
"Инвестиция във високотехнологично оборудване за извършване на изследователска и развойна дейност с цел развитие на приложните изследвания във Факултет по изчислителна техника и автоматизация на ТУ-Варна" 20.08.2013 666 668 566 668 100 000 566 666 13,00 Приключен
„Оборудване на лабораторен комплекс за научно приложни изследвания за корабите в Българските Териториални Води за оптимизиране на трафика, намаляване на вредните емисии във въздуха и отпадните води в морската среда с лаборатории за изследване, развитие на еко и енергоспестяващи технологии и процеси и оптимизиране на: 1. кораби с динамично позициониращи системи и подобряване на енергетичните им комплекси с цел оптимизиране на вредните емисии изпускани във въздуха и намаляване на разходите за гори 26.09.2013 894 792 760 573 178 958 760 570 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз