Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000678346 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив БУЛ. "ДУНАВ" №78
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 10.10.2012 628 263 628 263 0 624 511 22,00 Приключен
Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР 23.04.2013 91 515 91 515 0 91 509 20,30 Приключен
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВУАРР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 28.05.2013 166 702 166 702 0 166 699 19,30 Приключен
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВУАРР 18.07.2013 378 041 378 041 0 378 037 17,27 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз