Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000455457 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Цар Асен, 24
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса 05.10.2009 70 543 68 391 2 679 68 391 12,00 Приключен
Практически занимания в реална работна реда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници. 24.09.2009 83 069 83 069 0 83 069 13,00 Приключен
Студенти по пътя на книгата Практически курс по книгоиздаване 05.10.2009 90 002 90 002 0 90 002 12,00 Приключен
Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование 05.11.2012 728 954 728 954 0 728 944 25,80 Приключен
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски" 05.12.2012 94 112 61 726 45 261 61 726 30,00 Приключен
Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС) 05.02.2013 468 041 468 041 0 468 034 22,50 Приключен
Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар. 19.02.2013 234 710 234 710 0 234 710 20,00 Приключен
Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП 23.04.2013 261 612 261 612 0 261 610 20,00 Приключен
Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления 18.05.2013 219 883 219 883 0 219 880 19,73 Приключен
"Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори" 26.09.2013 627 928 533 738 135 358 533 679 25,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз