Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000017149 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. "Иван Михайлов" № 66
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители 19.06.2008 75 552 75 552 0 75 480 15,00 Приключен
Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води 17.06.2008 67 701 67 701 0 67 701 17,70 Приключен
Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от СФ” 30.09.2009 60 768 60 768 0 60 768 12,00 Приключен
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" 10.10.2012 584 187 584 187 0 582 157 24,00 Приключен
ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО - РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ ( П Р И О Р И П Е Т ) 09.04.2013 168 051 168 051 0 168 051 21,03 Приключен
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” 09.04.2013 244 345 244 345 0 244 345 15,17 Приключен
Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето 23.04.2013 123 936 123 936 0 123 936 20,30 Приключен
МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕЖДУ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" -БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА 18.05.2013 155 712 155 712 0 155 712 24,73 Приключен
Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса 18.05.2013 214 983 214 983 0 214 983 19,30 Приключен
Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда 28.05.2013 264 573 264 573 0 264 573 19,30 Приключен
Актуализиране на учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда 28.05.2013 233 624 233 624 0 233 624 18,30 Приключен
ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 27.06.2013 142 026 142 026 0 142 026 21,27 Приключен
"Докторантски филологически център" 22.07.2013 81 130 81 130 0 81 130 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР 05.11.2010 14,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Еднакви и различни – ние всички сме деца 17.09.2011 12,00 Приключен
Ръка за ръка в училище и в живота – подпомагане обучението на ученици със специални образователни потребности в ОУ „Свети Иван Рилски“ – гр. Перник 17.09.2011 20,00 Приключен
Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас 24.10.2011 26,00 Приключен
Протегната ръка 06.12.2011 22,00 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
„Заедно учим, играем и успяваме!” 09.10.2012 12,00 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз