Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 129003305 Военна академия “Г. С. Раковски”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София София 1504, Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 82
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Института за перспективни изследвания за отбраната 10.10.2012 461 456 461 456 0 461 456 24,00 Приключен
Web-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната 11.10.2012 650 816 650 816 0 650 816 27,03 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление във Военна академия „Г. С. Раковски” 28.01.2013 415 207 415 207 0 415 207 23,27 Приключен
Разработване и актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността в съответствие със специфичните потребности на пазара на труда и бизнеса. 19.02.2013 223 955 223 955 0 223 955 26,67 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС" ЕАД BG051PO001-2.1.02-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз