Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670634 Лесотехнически университет
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1756 София бул. "Климент Охридски" 10
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. 02.06.2010 2 657 372 2 657 372 0 2 522 249 37,33 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет 05.02.2013 398 375 398 375 0 398 375 20,00 Приключен
Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет - София 23.04.2013 67 300 67 300 0 67 300 18,00 Приключен
Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP 18.05.2013 181 939 181 939 0 181 939 23,73 Приключен
Актуализиране на учебните програми за специалностите във факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 27.06.2013 218 937 218 937 0 218 937 24,00 Приключен
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" 22.07.2013 381 745 381 745 0 381 745 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ - ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЛАДИЯ ЛЕСОВЪД ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ЛЮБОВТА КЪМ РОДНАТА ПРИРОДА" BG051PO001-4.2.03-0961-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз