Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104025653 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5003 Велико Търново ул. „Теодосий Търновски” № 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Професионално развитие и реализация 24.06.2008 72 508 72 508 0 72 508 12,00 Приключен
Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки 28.08.2009 451 586 451 586 0 449 535 24,00 Приключен
„Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки”” 24.09.2009 75 021 75 021 0 75 021 14,00 Приключен
"Развитие на академичния състав на "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Торново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа" 19.03.2012 311 521 311 521 0 311 521 23,00 Приключен
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 11.10.2012 421 013 421 013 0 421 013 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 05.02.2013 399 608 399 608 0 399 608 22,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Академия за толерантност" 17.06.2011 15,27 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Цветно училище 03.09.2011 16,00 Приключен
Всички заедно 22.11.2011 21,00 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз