Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103010965 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна к.к. „Чайка”
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса 17.06.2008 40 587 40 587 0 40 587 15,35 Приключен
Бизнесът – партньор в обучението на студенти от специалност “Информатика” 13.10.2009 79 403 79 403 0 79 403 12,00 Приключен
Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 05.11.2012 572 494 572 494 0 572 494 23,25 Приключен
"Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър" 05.12.2012 285 327 140 532 147 675 140 532 24,00 Приключен
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет " Черноризец Храбър" 24.04.2013 112 848 112 848 0 112 836 18,00 Приключен
Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда 28.05.2013 167 047 167 047 0 166 825 25,37 Приключен
Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри 10.09.2013 206 332 206 332 0 206 332 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз