Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000934863 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9712 Шумен ул. „Университетска” № 115
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Студентска практика по астрономия 17.06.2008 22 565 22 565 0 22 565 18,73 Приключен
"Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки" 04.10.2012 274 881 274 881 0 274 881 30,00 Приключен
Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение 29.10.2012 633 544 633 544 0 632 609 24,00 Приключен
Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието 28.05.2013 187 896 187 896 0 187 896 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък BG051PO001-4.1.04-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз