Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000522685 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7017 Русе ул. "Студентска" № 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Механизми за осигуряване качествено израстване на научните кадри (МОКИНК) 17.06.2008 170 108 170 108 0 170 108 24,00 Приключен
Адаптиране на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми 24.06.2008 74 358 68 804 6 380 68 804 18,00 Приключен
Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите 28.08.2009 690 572 690 572 0 690 572 28,00 Приключен
Студентска адаптация за реализация на трудовия пазар (СТАРТ) 13.10.2009 81 462 81 462 0 81 462 13,00 Приключен
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 03.12.2012 793 605 793 605 0 793 605 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност 28.01.2013 485 208 485 208 0 485 208 23,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ” 16.04.2013 105 552 105 552 0 105 552 19,00 Приключен
СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 23.04.2013 92 750 92 750 0 92 750 23,00 Приключен
Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) 18.05.2013 129 348 129 348 0 129 348 24,00 Приключен
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА 27.06.2013 134 075 134 075 0 134 075 23,00 Приключен
"Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии" 22.07.2013 573 807 573 807 0 570 910 24,00 Приключен
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" 14.10.2013 565 269 480 479 87 452 480 479 20,27 Приключен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз