Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201206311 "Коларов Консулт"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1680 София гр. София, район Красно село, ж.к. "Бели брези", ул. Бели брези №20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Управление за ефективно професионално образование BG051PO001-3.2.03-0001-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Ученически практики BG051PO001-3.3.07-0001-C0001
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" BG051PO001-4.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз