Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200568574 "Плиска Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Владйска" 10, ет.2, офис 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентоспособността и разширяване пазарните позиции на „Плиска консултинг” ООД 27.04.2012 204 101 152 974 51 387 152 974 20,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит” BG161PO001-4.2.01-0069-C0001
Укрепителни съоръжения на срутища на път ІІІ – 102 „Граница ОПУ Видин – Монтана” км 80+500 – км81+224”- Община Монтана BG161PO001-1.4.03-0023-C0001
Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0143-C0001
Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград BG051PO002-3.1.02-0034-C0001
"Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-5.0.01-0005-C0001
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София BG161PO001-1.1.08-0012-C0001
„Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив BG161PO001-1.1.08-0013-C0001
Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе BG161PO001-1.1.08-0014-C0001
Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново BG161PO001-1.1.08-0015-C0001
Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен BG161PO001-1.1.08-0016-C0001
Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана BG161PO001-1.1.08-0017-C0001
Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград BG161PO001-1.1.08-0019-C0001
Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски", МБАЛ-Кърджали BG161PO001-1.1.08-0022-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян BG161PO001-1.1.08-0023-C0001
Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен BG161PO001-1.1.08-0024-C0001
Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД BG161PO001-1.1.08-0018-C0001
Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Бургас BG161PO001-1.1.08-0020-C0001
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. BG161PO001-1.1.08-0025-C0001
Габрово - индустрия за нова градска култура BG161PO001-1.1.10-0026-C0001
Въвеждане на 3D технологии при зсаснемането на реклами, клипове и филми" BG161PO003-2.1.11-0054-C0001
"Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" BG161PO001-3.1.03-0049-C0001
ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO001-1.1.12-0014-C0001
Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе BG051PO002-1.3.04-0018-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
"Реки на времето" BG161PO001-3.2.02-0029-C0001
Корените на България BG161PO001-3.2.02-0040-C0001
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево BG161PO001-3.2.02-0037-C0001
Античното наследство на Тракия BG161PO001-3.2.02-0019-C0001
Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи BG161PO001-3.2.02-0033-C0001
Уикенд Северозапада BG161PO001-3.2.02-0039-C0001
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи BG161PO001-3.2.02-0023-C0001
„Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта” BG161PO003-1.1.05-0124-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт за статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми BG161PO003-1.1.05-0204-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт и предоставяне на нова услуга „Online Optics BG” BG161PO003-1.1.05-0298-C0001
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" BG161PO001-3.2.03-0007-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001
Туристически район "Рила" BG161PO001-3.2.03-0021-C0001
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм BG161PO001-1.4.09-0014-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност BG051PO002-2.2.10-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз