Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0054-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-46
Наименование: Въвеждане на 3D технологии при зсаснемането на реклами, клипове и филми"
Бенефициент: "СКРИИН БРАДЪРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на 3D технологии при зсаснемането на реклами, клипове и филми
Дейности: Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингова стратегия
Избор на консултантска организация и разработване н а бизнес-план
Популяризиране и визуализация на проекта
Мониторинг и отчетност на проекта
Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 872 BGN
Общ бюджет: 675 754 BGN
БФП: 473 028 BGN
Общо изплатени средства: 444 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 473 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 444 090 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
444 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 402 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 377 476 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
377 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 613 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 613 BGN
Финансиране от бенефициента 211 231 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз