Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200012741 ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1517 София БОТЕВТРАДСКО ШОСЕ No 229, ет. 3 ОФИС 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – Кирково” BG161PO001-4.1.01-0009-C0001
Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „Митко Палаузов”, гр. Крумовград BG161PO001-4.1.01-0037-C0001
Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0103-C0001
"Администрация в услуга" BG051PO002-3.1.02-0156-C0001
„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” BG161PO001-1.1.01-0117-C0001
Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици ул. д-р "Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места в близост до ул. "Г. Бенковски" BG161PO001-1.4.05-0034-C0001
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград BG161PO005-2.0.04-0001-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
Разширяване на производствения капацитет на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта BG161PO003-2.1.06-0513-C0001
"Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения" BG161PO001-4.1.04-0050-C0001
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра BG161PO001-3.1.03-0032-C0001
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" BG161PO001-3.1.03-0015-C0001
"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" BG161PO005-1.0.07-0018-C0001
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0018-C0001
Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра BG161PO005-1.0.06-0074-C0001
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк BG161PO001-3.1.04-0001-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" BG161PO001-3.2.03-0007-C0001
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Дряново чрез оптимизиране на структурата и функциите й” BG051PO002-1.1.07-0014-C0001
Подобряване на ефективността на общинска администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и функциите й BG051PO002-1.1.07-0001-C0001
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Златоград BG161PO001-5.3.03-0025-C0001
„Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й“ BG051PO002-1.1.08-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз