Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0103-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/030
Наименование: Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта:  Обмени добри практики в областта на маркетинга на дестинациите между община Стрелча (България) и община Калиманещи (Румъния) на базата на междурегионално сътрудничество и въведе иновативни подходи за промоцията на специфичния туристическия продукт
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на срещи за обмяна на опит между партньорите по проекта
Дейност 3 Разработване на информационно-рекламен пакет с туристическа информация
Дейност 4 Анализ на добри практики в развитието на туристически дестинации
Дейност 5 Разработване на междурегионална Страгегия и План за действие за устойчиво регионално развитие на база на туристическия потенциал
Дейност 6 Създаване на Интернет страница за споделяне на добри практики в регионалното развитие, основано на туристически потенциал
Дейност 7 Провеждане на обучения
Дейност 8 Участие във форуми за представяне на туристическия потенциал на Стрелча и Калиманещи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 600 BGN
Общ бюджет: 131 583 BGN
БФП: 131 583 BGN
Общо изплатени средства: 131 583 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 131 583 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 583 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 111 845 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 737 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 737 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 I. проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 II. участници в междурегионални събития
Индикатор 3 III. междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз