Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0074-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-74-158
Наименование: Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.08.2012
Начална дата: 17.08.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра
Дейности: Публичност
Одит
Разходи за проучвания и проектиране
Надзор по време на строителството
Строителство
Техническа помощ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 458 097 BGN
Общ бюджет: 13 848 079 BGN
БФП: 13 265 591 BGN
Общо изплатени средства: 13 407 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 265 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 891 619 BGN
2014 10 804 945 BGN
2015 - 1 288 874 BGN
13 407 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 619 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 113 295 BGN
2014 8 643 956 BGN
2015 - 1 031 099 BGN
10 726 152 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 645 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 778 324 BGN
2014 2 160 989 BGN
2015 - 257 775 BGN
2 681 538 BGN
Финансиране от бенефициента 3 979 792 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз