Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0513-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на производствения капацитет на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта
Бенефициент: "ЙОТОВ СТОУН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентноспособността на „Йотов стоун” ЕООД на българския и международните (основно Европейски) пазари чрез въвеждане на три нови продукта с висока добавена стойност, изработвани от последно поколение машини с цифрово-програмно управление, както и по-ефективно използване на отпадъчните материали от производството.
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители за доставката на технологично оборудване
Дейност 2: Доставка и инсталиране на оборудването
Дейност 3: Възлагане и изготвяне на маркетингова стратегия и пазарно проучване
Дейност 4: Възлагане, изработване и инсталиране на материали за визуализация на проекта
Дейност 5: Възлагане и извършване на одит на проекта
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 545 447 BGN
Общ бюджет: 837 850 BGN
БФП: 544 602 BGN
Общо изплатени средства: 544 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 544 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 109 089 BGN
2012 435 513 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
544 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 462 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 92 726 BGN
2012 370 186 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
462 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 363 BGN
2012 65 327 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 690 BGN
Финансиране от бенефициента 293 702 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Успешно проведена процедура за избор на доставчици
Индикатор 5 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след доставка и инсталиране на : - фреза с цифрово-програмно управление; - гилотина зa камък; - 5-осна CNC машина за разнокаменни изделия; - тъмбал машина за специална обработка (изкуствено съ
Индикатор 6 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване след доставка и инсталиране на : - фреза с цифрово-програмно управление; - гилотина зa камък; - 5-осна CNC машина за разнокаменни изделия; - тъмбал машина за специална обработка (изкуствено
Индикатор 7 Въведени нови продукти след доставка и инсталиране на : - фреза с цифрово-програмно управление; - гилотина зa камък; - 5-осна CNC машина за разнокаменни изделия; - тъмбал машина за специална обработка (изкуствено състаряване) на камъни
Индикатор 8 Създадени нови работни места след доставка и инсталиране на : - фреза с цифрово-програмно управление; - гилотина зa камък; - 5-осна CNC машина за разнокаменни изделия; - тъмбал машина за специална обработка (изкуствено състаряване) на камъни
Индикатор 9 Успешно проведена процедура за избор на доставчик за изготвяне на маркетингова стратегия и пазарно проучване
Индикатор 10 Доклад с разработена маркетингова стратегия за навлизане на предприятието на европейския пазар на специално обработени (изкуствено състарени) камъни
Индикатор 11 Проучване на националния пазар за разнокаменни изделия (камини, статуи, капители, колони, вани, шадравани, кашпи и пр.)
Индикатор 12 Изработване и инсталиране на билборд
Индикатор 13 Изработване и инсталиране на информационни табели
Индикатор 14 Изработване и инсталиране на стикери
Индикатор 15 Изработване на одиторски доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз