Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471059 Община Асеновград
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград Пл. "Академик Николай Хайтов " № 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с.Мулдава, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда” 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с.Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда” 12.01.2009 151 822 151 822 0 151 822 33,00 Приключен
Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград 25.06.2009 436 686 436 686 0 436 686 16,00 Приключен
Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград 10.02.2009 324 214 324 214 0 324 214 41,63 Приключен
Създаване на възможности за по-пълно включване в социалния живот и подобряване на икономическия статус на 46 жители на община Асеновград, представители на всички етнически общности, на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора чрез предоставяне на услугата “Домашен помощник”. 29.06.2009 114 329 104 211 10 600 103 587 12,00 Приключен
“Спорт след училище” 09.10.2009 143 145 143 145 0 149 713 11,00 Приключен
“Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш //ІV-58807/” 02.03.2010 4 321 074 4 321 074 0 4 321 074 25,97 Приключен
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност 13.12.2010 4 243 275 4 227 215 16 060 3 593 133 35,30 Приключен
“Асеновград – свещената порта на Родопите” 28.12.2010 2 719 779 2 632 477 90 380 2 392 987 27,07 Приключен
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнена и работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в община Асеновград 03.06.2011 942 819 942 819 0 895 678 28,70 Приключен
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград” 28.12.2011 718 889 718 889 0 560 895 24,00 Приключен
Ефективна и модерна администрация - община Асеновград 09.11.2012 126 447 126 447 0 126 447 18,00 Приключен
"ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА" 22.11.2012 238 669 238 669 0 222 811 17,00 Приключен
„Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград“ 01.04.2013 74 458 74 458 0 74 458 12,00 Приключен
Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград 27.08.2013 132 438 132 438 0 132 427 15,00 Приключен
Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период 01.11.2013 71 588 71 588 0 71 588 9,00 Приключен
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград". 20.12.2013 437 883 437 883 0 415 989 20,00 Приключен
Техническа помощ 27.08.2015 406 643 406 643 0 406 643 4,07 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Различни, но близки"- образователен модел за мултикултурно общуване в дейности от целодневна организация на учебния процес 17.06.2008 15,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
По пътищата на цивилизацията 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз