Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0002-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/96
Наименование: "Различни, но близки"- образователен модел за мултикултурно общуване в дейности от целодневна организация на учебния процес
Бенефициент: Център за образование, култура и екология 21 - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1.* (Подготовка) Сформиране на смесени етнически групи за обучение в приемните училища
1.1.* (Изпълнение) Сформиране на смесени етнически групи за обучение в приемните училища
1.2.* (Подготовка) Обучение и възпитание на ученици в дейности по интереси, отдих и самоподготовка
1.2.* (Изпълнение) Обучение и възпитание на ученици в дейности по интереси, отдих и самоподготовка
1.3.* (Подготовка) Гостувания на ученици в мултикултурни училища
1.3.* (Изпълнение) Гостувания на ученици в мултикултурни училища
1.4. (Подготовка) Училище сред природата-2008
1.4.* (Изпълнние) Училище сред природата-2008
1.6.* (Подготовка) Театър в училище
1.6.* (Изпълнение) Театър в училище
2.1.* (Подготовка) Взаимодействие с родители и местна власт
2.1.* (Изпълнение) Взаимодействие с родители и местна власт
2.2.* (Подготовка) Подобряване на училищната среда
2.2.* (Изпълнение) Подобряване на училищната среда
3.1.* (Подготовка) Семинари
3.1.* (Изпълнение) Семинари
3.2. (Подготовка) Разработване на образователни материали
3.2. (Изпълнение) Разработване на образователни материали.
3.3. (Изпълнение) Укрепване и развиване на партньорска мрежа
4.1. (Подготовка) Интернет страница на проекта
4.1. (Изпълнение) Интернет страница на проекта
4.2.* (Изпълнение) Медийно отразяване
4.3.* (Подготовка) Печатни материали за популяризиране
4.3.* (Изпълнение) Печатни материали за популяризиране
1.5. (Подготовка) Лятна школа за народни изкуства – 2009
1.5.* (Изпълнение) Лятна школа за народни изкуства – 2009
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 873 BGN
Общ бюджет: 94 759 BGN
БФП: 94 759 BGN
Общо изплатени средства: 94 752 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 975 BGN
2009 53 051 BGN
2010 21 727 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 752 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 978 BGN
2009 45 093 BGN
2010 18 468 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 996 BGN
2009 7 958 BGN
2010 3 259 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 213 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз