Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0816-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Спорт след училище”
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 09.10.2009
Дата на приключване: 09.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Организиране и провеждане на тренировъчни занимания по различните видове спортни и развлекателни дейности и вътрешно училищни първенства в извън учебно време.
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Организиране и провеждане на спортни и развлекателни състезания между училищните отбори
Подготовка и изпълнение на дейност 4 * Организиране и провеждане на целеви лагери за участниците в спортните и развлекателни дейности
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Дейности, свързани с информиране и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 698 BGN
Общ бюджет: 143 145 BGN
БФП: 143 145 BGN
Общо изплатени средства: 148 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 115 618 BGN
2011 0 BGN
2012 33 012 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 98 276 BGN
2011 0 BGN
2012 28 060 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 336 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 343 BGN
2011 0 BGN
2012 4 952 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз