Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200067887 "Българска финансова група" ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали бул. "България" 75, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„По пътя към международните пазари чрез въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Деяколор” ЕООД” BG161PO003-2.1.08-0248-C0001
Повишаване ефективността на "Протон-ММ" ООД чрез въвеждане на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0145-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1260-C0001
„Производство на облекла по международни стандарти за качество” BG161PO003-2.1.12-1264-C0001
Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1269-C0001
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали BG051PO002-1.1.04-0003-C0001
Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово BG161PO001-3.2.03-0013-C0001
По – добро управление,подобрявайки професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Кирково BG051PO002-2.2.08-0140-C0001
„Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация – Кърджали” BG051PO002-2.2.08-0128-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС- СЕВЕР” - ІІІ ЕТАП И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. КЪРДЖАЛИ” BG161PO001-1.4.09-0020-C0001
"Подобряване на условията а труд в "КАМ-919" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0333-C0001
Усъвършестване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в рзи стара загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения BG051PO002-2.2.09-0070-C0001
Шумен 2020 BG051PO002-1.3.07-0090-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“ BG051PO002-3.1.08-0038-C0001
Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в Областна администрация - Кърджали BG051PO002-2.2.14-0030-C0001
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – модерна, компетентна и ефективна държавна администрация BG051PO002-2.2.14-0055-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0052-C0001
Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги BG051PO002-2.2.14-0049-C0001
„Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски” BG051PO002-2.2.15-0096-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз