Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1269-C0001
Номер на проект: 4МС-02-210-25/25.09.2013
Наименование: Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност
Бенефициент: "Родопастрой" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване конкурентноспособността на „Родопастрой” ООД, гр. Момчилград.
Дейности: 1: „Избор на екип за управление на проекта”
2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители”
3. „Разработване и въвеждане на Система за управление на енергийната ефективност EN 16001:2009 (ISO 50001:2011)”
4. „Провеждане на сертифициращ одит”
5. „Издаване на сертификат от съответния компетентен орган по сертификация”
6. „Закупуване на ново високотехнологично оборудване, съответстващо на изискванията на стандарта за управление на енергийната ефективност EN 16001:2009 (ISO 50001:2011)”
„Внедряване на ново високотехнологично оборудване, съответстващо на изискванията на стандарта за управление на енергийната ефективност EN 16001:2009 (ISO 50001:2011)”
7. „Визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 005 BGN
Общ бюджет: 532 340 BGN
БФП: 383 018 BGN
Общо изплатени средства: 383 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 383 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 383 018 BGN
2015 0 BGN
383 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 325 566 BGN
2015 0 BGN
325 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 453 BGN
2015 0 BGN
57 453 BGN
Финансиране от бенефициента 150 096 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 процедури за избор на изппълнители
Индикатор 5 внедрен международно признат стандарт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз