Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1264-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Производство на облекла по международни стандарти за качество”
Бенефициент: "Паро" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентноспособността в производството на различни видове текстилни и трикотажни облекла, изработени на ишлеме /ризи, панталони, поли, блузи, елеци, якета, манта, спортни облекла, бански, ски якета/ в „Паро” ЕООД, гр. Смолян.
Дейности: 1: „Избор на екип за управление на проекта”
2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители”
3: „Определяне на обхвата на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008”
4. „Разработване и въвеждане на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008”
5. „Провеждане на сертификационен одит.”
6. „Издаване на сертификат с международна акредитация от съответния компетентен орган по сертификация.”
6. „Закупуване на ново високотехнологично оборудване, съответстващо на изискванията на внедрения международен стандарт и допринасящо за внедряване на Интегрирана информационна система (специализирана ERP/CRM система)”
7. „Внедряване на ново високотехнологично оборудване, съответстващо на изискванията на внедрения международен стандарт и допринасящо за внедряване на Интегрирана информационна система (специализирана ERP/CRM система)”
8. „Закупуване на Интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (специализирана ERP/CRM система)”
9. „Внедряване на Интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (специализирана ERP/CRM система)”
10. „Визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 483 BGN
Общ бюджет: 257 849 BGN
БФП: 193 206 BGN
Общо изплатени средства: 193 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 193 206 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 225 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 981 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 981 BGN
Финансиране от бенефициента 64 735 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 процедури за избор на изпълнители
Индикатор 7 Заповед за определяне на екипа за управление на проекта
Индикатор 8 Приемо-предавателен протокол за внедряване на СУК ISO 9001:2008
Индикатор 9 Документация за внедрена СУК ISO 9001:2008 - комплект /наръчник, процедури, доклад от вътрешен одит, преглед от ръководството и др./
Индикатор 10 Приемо-предавателен протокол за сертификация на СУК ISO 9001:2008
Индикатор 11 Документация за успешно проведен сертификационен одит - комплект /доклад от одит, сертификат от международно призната акредитация за СУК ISO 9001:2008/
Индикатор 12 Начален приемо-предавателен протокол за доставено високотехнологично оборудване, съответствашо на изискванията на внедрения международен стандарт и допринасящо за внедряване на Интегрирана информационна система (ERP/CRM система)
Индикатор 13 Окончателен приемо-предавателен протокол за инсталирано и внедрено високотехнологично оборудване, съответствашо на изискванията на внедрения международен стандарт и допринасящо за внедряване на Интегрирана информационна система (ERP/CRM система)
Индикатор 14 Приемо-предавателен протокол за внедрена на интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (ERP/CRM система)
Индикатор 15 Материали за визуализация на помоща от ЕС - комплект /информационна брошура, снимки от табела, стикери за ДМА и др./


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз