Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175224903 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ АНЕД ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. "51А", ет. "4", ап.24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на местната образователна инфраструктура на община Тутраканчрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни. BG161PO001-4.1.01-0080-C0001
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев" BG161PO001-2.1.02-0032-C0001
Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на река Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия BG161PO005-1.0.01-0044-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструтура: ОУ "Хр.Ботев" с. Елховец, ЦДГ "Дъга" с.Елховец и ЦДГ "Елица" с.Чепинци BG161PO001-4.1.03-0046-C0001
“Асеновград – свещената порта на Родопите” BG161PO001-3.1.02-0108-C0001
„Нов живот за миналото” BG161PO001-3.1.02-0097-C0001
Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения. BG161PO001-4.1.04-0006-C0001
Защита на населението на град Роман от наводнения при преминава на река Искър през града BG161PO001-4.1.04-0042-C0001
Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски", МБАЛ-Кърджали BG161PO001-1.1.08-0022-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян BG161PO001-1.1.08-0023-C0001
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода BG161PO001-3.1.03-0033-C0001
"Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем" BG051PO001-5.1.02-0006-C0001
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил” BG161PO001-1.1.11-0015-C0001
Изграждане на ЦНСТ в град Лом BG161PO001-1.1.11-0042-C0001
Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ "Отец Пасий" гр.Мадан BG161PO001-4.1.03-0045-C0001
Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин BG161PO001-4.1.04-0017-C0001
Враца - врата към древността BG161PO001-3.2.02-0027-C0001
Звено за услуги в домашна среда – Лом BG051PO001-5.1.04-0048-C0001
Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово BG161PO001-3.2.03-0013-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив BG161PO001-1.4.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз